Tips & Tricks

Tips die een bijdrage leveren aan een snellere betaling van uw openstaande facturen:

Uw facturen

Uw factuur is belangrijke communicatie tussen u en uw klant. Het verschaft een duidelijk overzicht van de gemaakte afspraken, zoals afgenomen producten of diensten, leveringsdatum en de betalingstermijn. U geeft uw relatie op deze manier de kans tijdig te reageren bij misvattingen.

Betalingstermijn

Neem de door u gehanteerde betalingstermijn op in uw offerte, orderbevestiging of algemene voorwaarden. U kunt zelf de betalingstermijn bepalen. De wet schrijft voor dat die redelijk moet zijn. Hanteer een termijn van maximaal dertig dagen na ontvangst van de factuur en houdt u daar strikt aan.

Nabellen van de factuur

Het is verstandig een factuur na te bellen. Het liefst enkele dagen voordat de betalingstermijn verstrijkt. Informeer of uw klant de factuur ontvangen heeft en vraag ook of de inhoud van de factuur klopt met de afspraken tussen uw klant en uw bedrijf. Een uitstekende invalshoek als herinnering aan de betalingsverplichting.

Ondersteuning met betalingsherinnering

Na het verstrijken van de betalingstermijn, stuurt u uw klant in ieder geval nog één schriftelijke aanmaning.

Alles op papier zetten

Een mondelinge overeenkomst is ook geldig. Echter, kunt u dit bewijzen als het misloopt? Bevestig daarom altijd uw gemaakte afspraken door middel van e-mail of brief.

Uw voorwaarden

Uw algemene voorwaarden beschermen u en verschaffen uw klanten duidelijkheid. Laat ook uw debiteurenbeleid hiervan onderdeel uitmaken. Met een betalingstermijn maken uw klanten gebruik van een ‘renteloze lening’. Laat uw klanten vooraf weten wat de spelregels zijn van het kopen op rekening. Bij een geschil kan u dat onnodig getouwtrek schelen!

Kredietinformatie

Een failliete klant betaalt sowieso niet. Slecht betalingsgedrag komt vaak voort uit een wankele financiële positie. Dergelijke klanten leggen min of meer de risico’s bij u! Situaties als deze, kunt u deels ontlopen door vooraf een check te doen. Zeker bij transacties of kredieten waar grote bedragen mee gemoeid zijn. Wij raden u aan niet zomaar in zee te gaan met een klant! En als u dat doet ... wees dan voorbereid! Of schakel een specialist in debiteurenbeheer in.

Contact

Croes Debiteurenbeheer

Contactpersoon: Nicole Croes

Tel. 06-83168610

Diensten

Advies over debiteurenbeheer

Structurele betrokkenheid

Uitvoering credit-control

Interimopdrachten debiteurenbeheer